Mistrem Poker Face Tour    2 0 0 9   se stal Osecký tým " Lucky Loosers "