Five Card Stud

 

Five Card Stud se hraje podobně jako Seven Card Stud. Rozdílem je jasný, každý hráč dostane místo sedmi jen pět karet. První z nich je zavřená a další čtyři otevřené.

Ante:
Pětikaretní stud se hrává s Ante, které se rovná asi jedné pětině nejnižší sázky. Každý hráč musí vsadit Ante předtím, že se začnou rozdávat karty. Ante se nepřičítá k budoucím sázkám.

Bring In:
Po úvodním rozdání, když má každý hráč jednu zavřenou a jednu otevřenou kartu, musí hráč s nejnižší kartou vsadit tzv. "bring in", to znamená polovinu nejnižší sázky. Pokud má nejnižší kartu dva nebo více hráčů, tak se pravidlo bring in vztahuje na toho, který je po dealerově levé straně. Bring in se počítá jako první oficiální sázka, takže pokud nikdo nenavýší, nemusíte už přisazovat žádné další peníze.

Sázení:
Po prvním kole se rozdávají další tři otevřené karty a po každé z nich se sází. Ve Five Card Stud se může každá sázka zvýšit max. třikrát. Po posledním zvýšení se smí už jen dorovnat, nebo zahodit karty.

Struktura sázení:
Výše sázek se může lišit. Například na stolech označených 1/2 je limit každé sázky v prvních dvou kolech jeden dolar a v posledních dvou kolech dva dolary


Poznámka:
Sázení během prvních dvou kol je na dolní hranici limitu. Výjimka nastává, když má hráč pár už po flopu. Ten může vsadit horní limit a všichni hráči pak mohou zvýšit už po druhém kole. Pro poslední dvě kola platí zvýšený limit.

Zúčtování:
Každý, kdo ani po posledním kole sázení nesložil karty, má možnost ukázat svou ruku. Hráč, který sázel jako poslední, ukazuje svou ruku jako první a pak se od něj pokračuje po směru hodinových ručiček. Zbývající hráči buď ukáží, nebo karty složí.