Seven Card Stud

 

Sedmi-karetní stud je nejpopulárnější verzí stud pokeru. Může ho hrát dva až osm hráčů. Každý z nich dostane celkem sedm karet, tři z nich tzv. slepé, čtyři otevřené.

Cílem hry je získat co nejlepší kombinaci sedmi rozdaných karet.

Povinné sázky
:

Ante:
Sedmikaretní stud se hrává s Ante, které se rovná asi jedné pětině nejnižší sázky. Každý hráč musí vsadit Ante předtím, že se začnou rozdávat karty. Ante se nepřičítá k budoucím sázkám.

Bring In:
Po úvodním rozdání, když má každý hráč jednu otevřenou kartu, musí hráč s nejnižší kartou vsadit tzv. "bring in", to znamená polovinu nejnižší sázky. Pokud má nejnižší kartu dva nebo více hráčů, tak se pravidlo bring in vztahuje na toho, který je po dealerově levé straně. Bring in se počítá jako první oficiální sázka, takže pokud nikdo nenavýší, nemusíte už přisazovat žádné další peníze.

Betting Rounds:
Sází se v pěti kolech. V limit seven card stud musí být všechny sázky a zvýšení buď rovny nízkému nebo vysokému limitu. Záleží na tom, jaké se právě hraje kolo. V prvních dvou kolech musí být sázky a zvýšení rovny nízkému limitu. Ve třetím, čtvrtém a pátém musí mít hodnotu vysokého. Pokud hrajete např. 3/6 seven card stud, pak všechny sázky v prvním a druhém kole budou násobky tří  a sázky v posledních třech kolech násobky šesti . Během jednoho kola se sázka smí zvýšit max. třikrát.

flop - Každý hráč dostane dvě zavřené a jednu otevřenou kartu. Hráč s nejnižší kartou musí vsadit bring, které je polovinou nejnižší sázky. Nebo může zvýšit tím, že vsadí plnou hodnotu nejnižší sázky. Hra pokračuje podle směru hodinových ručiček a každý hráč se rozhodne, jestli chce složit karty, dorovnat, nebo zvýšit sázku stejně jako v ostatních variantách pokeru. Všechny sázky a zvýšení musí být rovny nízkému limitu.

4th street - Každý hráč dostane čtvrtou otevřenou kartu. Hráč který má nejvyšší otevřenou ruku (v této fázi hry by to byla dvě esa) se musí rozhodnout jako první. Může buď složit karty, checkovat, nebo sázet. Pokud mají shodnou nejvyšší ruku dva nebo více hráčů, hraje ten, který sedí po dealerově levici. Poté hra pokračuje podle směru hodinových ručiček jako předtím. Pokud má jeden z hráčů v této chvíli v otevřených kartách pár, může si vybrat, jestli vsadí nízký nebo vysoký limit. Jinak musí být všechny sázky a zvýšení rovny nízkému limitu.

5th street - Každý hráč dostane pátou otevřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, nejvyšší ruka sází jako první, ovšem teď musí být všechny sázky a zvýšení ve vysokému limitu.

6th street - Každý hráč dostane šestou otevřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, všechny sázky a zvýšení jsou ve vysokému limitu.

river - Každý hráč dostane poslední sedmou zavřenou kartu. Hra pokračuje stejně jako v předchozím kole, všechny sázky a zvýšení jsou rovny vysokému limitu.

V případě, který nastává velmi vzácně a ve hře je všech osm hráčů, už nezbývá dost karet, aby každý hráč dostal ještě jednu. V této situaci pak dealer rozdá doprostřed stolu jednu otevřenou kartu, kterou může každý z hráčů libovolně použít do své karetní kombinace.

Zúčtování:
Každý, kdo ani po posledním kole sázení nesložil karty, má možnost ukázat svou ruku. Hráč, který sázel jako poslední, ukazuje svou ruku jako první a pak se od něj pokračuje po směru hodinových ručiček. Zbývající hráči buď ukáží, nebo karty složí.